top of page
Poměry v Pardubicích nebo taky FAQ 

(takové ty základní  dotazy na setting a místo)

Město má cca 100. 000 obyvatel, k dispozici je letiště, vlakový uzel a napojení na dálnici. Hlídka má stálou přítomnost a dohlíží na značné pestré obyvatelstvo. Ve městě pusobí i další nadpřirozené organizace. V krajské knihovně je ukryt Archív Mysteria,  část centra obklopuje Snění Argondijského dvora a Fae. Ve městě také pusobí mise  českou hlídkou pověřená Nadace Eagle Eye.  

 

Kdy začíná hra a v jakém okamžiku se Pardubice nacházejí?

(vyhrazujeme si právo toto lehce poupravit podle toho co přesně se nám sejde za postavy a jak moc vyhrocené situace budou chtít řešit.)

Hra začíná na Velký pátek po poledni a bude končit  v Neděli během odpoledne. 

Současná situace

Po bitvě na polabském poli, která zabránila pokusu o přivolání a spoutání Prastaré Shub Niggurath si obyvatelé mohou oddechnout. Mocní králové Léta a zimy a jejich dvory se vítězní, ale vyčerpaní stáhli do Argondijského Snění, odhodlaní doplnit ztracené síly a dokončit spolu s Nadací a Hlídka obranné plány a projekty, které mají podobné inkurzi zabránit.  Život se vrátil do "normálních kolejí" a zdá se, že město dospělo do rovnovážného stavu a jeho problémy budou snad relativně drobné. Někteří jiní otevřené mluví o tom že letos možná na velikonoce neodjedou do zahraničí.  

Stručně trochu jiná historie Pardubic

V dobách slovanů zde existovalo významné svatiště, které však zaniklo s příchodem křestanství. Po  získání panství Perštejny a stavbě zámku zde sídla skupina pravých mágů s těsnými vazbami na Fae.  Má se za to že Zámecký dvůr který osídlili Fae vznikl za Těchto dob a udržel se až do Války s letní paní Aurorou v roce 2016.

Za druhé světové války byl v Pardubicích deponován sklad okultního materiálu, který česká Inkvizice ukryla před nacisty. Skladiště 13 bylo odhaleno až v roce 2009, kdy jej otevřel přiliš ziskuchtiví obchodník. Značná část artefaktů zmizela beze stopy.

2014 - Válka kůže a peří - Byli pozorováni bojující bytosti připomínající anděly a démony. Město zažilo krátký několikahodinový výpadek služeb způsobený náhlou lokalizovanou elektrickou bouří. 

2015 - Město začalo vážně uvažovat o přestavbě letního stadionu na mešitu. projekt nakonec zavržen ve prospěch revitalizace Tyršových sadů.

2016 - Pochod přízraků - obyvatelé podávali zprávy o hordách přízraků které se zničehonic objevovali v centru města. přízraky se díky bohům nechávali vidět hlavně u jiných což významně snížilo množství lidských svědků.  
2017 - policie české republiky hlásí zvýšenou aktivitu Ruské mafie.

2018 - Zintenzivňují zpravodajské hry a intenzivní zpravodajská válka v celém světě, ale Pardubice mají klid. 

2019 - Incident u Zelené brány odstartoval sérii událostí, která vyústila v obnovení dvora fae v podobě Argondijského královského dvora, kam se stáhli fae, kteří uprchli z hroutící se Faerie. Hlídka ve spolupráci s nadací Eagle Eye převedla značné zdroje do města ve snaze udržet situaci pod kontrolou a to se víceméně daří.

2020 - Pandemie viru v podstatě zastavila město. díky lockdownům a obecnému chaosu se podnikavějším fae povedlo zařídit si lecjaký kšeftík.

2021 - město pomalu dosáhlo jisté rovnováhy. Mocní rozhodli, že nechají situaci ve městě vyvinout a pak ji zhodnotí.  i přes černé scénáře velikonoce znamenali jen drobná okultní narušení.  

2022 - pokus kultu černého denáru o vyvolání a spoutání Shub Niggurat a zamoření Pardubic byl zastaven v téměř apokalyptické šeré bitvě. díky tomu se povedlo ochránit běžné obyvatelstvo a zastavit ta vážný průlom do reality. Situace ve městě se výrzaně zlepšila

2023 - město je zatím klidně a vypadá to že mnozí Jiní sbírají odvahu letos neodcestovat. 

bottom of page